• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

   

  در مدیریت های شهری موضوع اسکن لیزری و بررسی آثار مستقیم و غیر مستقیم یک پروژه از آنچنان اهمیتی برخوردار است که به راحتی میتوان به پروژه های متعددی در سطح شهر اشاره کرد که بدون توجه به این پدیده، فضای شهری را به بی نظمی و اختلال کشیده اند. از ساده ترین مثال ها میتوان به اجرای یک پل روگذر عابر پیاده اشاره نمود. ابعاد پل، محل ستونها و موقعیت نصب و تاثیر گذاری این پروژه در فضای شهری ( تاسیسات شهری در مجاورت پروژه، اثرات متقابل بر عبور و مرور راحت تر شهروندان و فضای سبز شهری و ... ) همه و همه جزئیاتی است که امروزه در جهان مدرن اهمیت دارد. این در حالی است که با نگاهی جدی و کارشناسی روی تمامی پل های روگذر عابر پیاده می توان متوجه اشتباهات ریز و درشت مهندسی در اجرا و پیاده سازی طرح شد. طرحی که میتوانست با نگاهی مسئولانه، ارزانتر، چشم نوازتر و سریعتر اجرا شود.

  اسکن لیزری سه بعدی محوطه در نظر گرفته شده جهت اجرای یک پروژه میتواند بستری را فراهم نماید که شکل نهایی طرح تمام شده در ارتباط با انواع مختلف پیشنهاد های مهندسی در فضای کامپیوتری مورد ارزیابی همه جانبه قرار گیرد. اعمال تغییراتی کوچک متناسب با نیازهای شهری و ... اغلب به اتفاقات بسیار ارزشمندی می انجامد. اتفاقاتی که با کوتاهی در تصمیم گیری های بهنگام و هوشمندانه بعدها قابل جبران نمی باشد. اتفاقاتی ماندگار در سطح شهر و بالاتر از آن صرفه جویی در هزینه ها

  با مثالی که تشریح شد شاید نیازی به پرداختن به پروژه هایی بزرگتر نیست و همه چیز واضح است!! احداث تقاطع های غیر هم سطح، زیبا سازی فضای شهری، سیستم های ریلی، تونل ها، ایستگاه های مترو و ...که هر کدام دنیایی از حرف برای گفتن دارند.