• 1
 • 10
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

   

  واحدهای صنعتی و کارخانجات تولیدی بصورت طبیعی در طول زمان دستخوش اتفاقات مهندسی خواسته یا ناخواسته گوناگونی هستند. از تغییرات کوچک جهت دسترسی راحت تر به ماشین الات در حال کار گرفته تا تعمیرات سیستم های حرارتی و برودتی، برقی و ... ممکن است هر کدام از این تغییرات کوچکی که در طول زمان اتفاق می افتند به تنهایی اهمیت آنچنانی نداشته باشد اما در کنار هم تاثیرات متقابلی را در محیط کار رقم می زنند که امکان ثبت و ضبط آنها عملا وجود ندارد. مجموعه این اتفاقات در طول زمان میتواند سیستم را وارد چالش های مهندسی و اقتصادی بزرگ و بزرگتر نماید.

  تصور اینکه در طول زمان لازم باشد تجهیزات خط تولید در واحدهای تولیدی مانند کارخانجات لبنیاتی، خودرو سازی، کارخانه سیمان و .... نوسازی شده و جایگزین گردد کار دشواری نیست و یا مثلا موضوعاتی از این دست که کوره های ذوب و سیستم های انتقال مواد در محوطه مجتمع های معدنی نیاز به بازسازی یا تعمیرات اساسی دارد، موضوعی کاملا بدیهی است. احداث سالن ها یا پلت فرم های جدید اسکلت فلزی در داخل سوله ها و در ارتباط با اسکلت های فلزی موجود و تیرها و ستون های موجود ... موضوعی است که همواره اتفاق می افتد. جایی که علاوه بر امکان سنجی های فیزیکی برای خلق موقعیت مطلوب مهندسی، محاسبات مجدد طراحی نیز امری اجتناب ناپذیر می باشد.

  همه این بسته مهندسی تحت تاثیر سه ضلع اثرگذار هزینه، زمان و بهره وری نهایتا می تواند موجب اتخاذ مناسب ترین تصمیم های ممکن برای پیشبرد پروژه های جدید گردد. پروژه هایی که بصورت جدی در ارتباط تنگاتنگ با شرایط موجود محوطه های صنعتی در حال کار می باشند.