ساخت و ساز و کپی کردن واحدهای صنعتی و فرایندی طی سالهای اخیر با توجه به مباحث اقتصادی و همچنین…
پنج شنبه, 21 مرداد 1400 02:08

ازبیلت در صنعت نفت و گاز

تغییرات اتفاق افتاده ...   طراحی دیتیل /  طراحی تفصیلی پروژه های فرایندی و صنعتی از سال های گذشته تاکنون…